Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2015

7756 41f2

ilianagabriela:

I can’t stop watching this. Its incredible how everybody else in the car ducks down after President Kennedy is shot, except Jackie. She puts her arm around him and doesn’t even think to lower herself. 

Love

2878 8fb9 390
Reposted fromfish-wifey fish-wifey viafry fry

May 06 2015

2710 c953 390

aureat:

The photographer captured the exact second when their hands touched the water and it looks amazing

Reposted fromwestwood westwood viabartch bartch
7833 1904 390

theimpossiblecool:

Jagger. 

photo by Michael Cooper

Reposted fromLittleJack LittleJack viabagatela bagatela
4160 1e8c 390

happymoomin:

oohhh myy g

Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viabartch bartch
ksiaze-aka-ja
za dziesięć dni zajrzę do skrzynki, liczę na tomik poezji i pocztówkę z tego dalekiego kraju, w którym się poniewierasz
ksiaze-aka-ja
soup time / Wrocław
Reposted fromlugola lugola viaDontKillMe DontKillMe
ksiaze-aka-ja
ksiaze-aka-ja
słuszna uwaga, miles, skreśl "błyskotliwa" i zapraszam na ustawke na skajpaja
ksiaze-aka-ja
0077 9769 390
Zbigniew Cybulski


Reposted fromginsty ginsty viaGentlemans Gentlemans
ksiaze-aka-ja

May 05 2015

ksiaze-aka-ja
jednak rozszyfrowałem jeszcze raz i niech będzie, żem benvolio
ksiaze-aka-ja
ał, tak trochę zabolało, jam romeo nie benvolio (rozszyfrowałem to kłamstwo, szybko co nie)
4529 929d 390
Reposted fromerial erial viadzony dzony
ksiaze-aka-ja
2528 8023 390
Reposted frommisza misza viadzony dzony
ksiaze-aka-ja
Grill Simulator
Reposted fromPawelS PawelS viadzony dzony
ksiaze-aka-ja
4633 d6ed 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasubiektywne subiektywne
ksiaze-aka-ja
5271 13d8 390
Reposted fromrisky risky
ksiaze-aka-ja
Tyranizowała mężczyzn chłodem.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromzuazuzanna zuazuzanna viarisky risky
ksiaze-aka-ja
david spoko ziomek, z nim też chadzasz na herbatki, czy tylko fibonacci taki szczęściarz? ja niestety szczęścia Cię zobaczyć nie mam, a herbatkę wypić to już w ogóle! może soup nas telepatycznie połączy, bo zapomniałaś chyba, jak się używa środków komunikacji, a ja mam biznes do Ciebie, mała
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl